Miten järjestöt saadaan mukaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin? – Tuore selvitys aiheesta


SOSTEn selvityksen perusteella julkiset toimijat eivät aina tunne järjestöjä ja niiden osaamista, minkä lisäksi järjestökenttä näyttää julkisten toimijoiden silmissä hajanaiselta.

Toisaalta myös järjestöt myöntävät, että niillä on vaikeuksia kuvata toimintaansa ja palveluitaan riittävän hyvin. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa tarvitaankin selvityksen mukaan selkeästi koottua tietoa järjestöjen osaamisesta, järjestöjen tarjoamasta tuesta ja järjestöjen tuottamista palveluista sekä mahdollisuudesta laajentaa toimintojaan kunnan tasolta tuleville hyvinvointialueille.

Selvityksen toteutti Sociala Oy

Tutustu tarkemmin julkaisuun Järjestöt ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus: Selvitys sujuvien ja asiakaslähtöisten yhteistyöprosessien rakentamiseksi (pdf, 1 Mt).