Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020


Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksessa arvioidaan lasten oikeuksien toteutumista sekä lasten hyvinvoinnin ja elinolojen kehitystä vuonna 2020.

Vuosikertomus sisältää kannanotot lasten oikeudesta vaikuttaa ja lasten välisen väkivallan tunnistamisesta ja torjumisesta.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020 ”Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta” julkaistiin 31.3.2021.

Tutustu julkaisuun