Pohjois-Karjalan järjestökyselyn tulokset on julkaistu


Pohjois-Karjalan järjestökysely 2021 toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä 18.1-12.2.2021. Tämänkertaisessa järjestökyselyssä kartoitettiin yhdistysten toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemisessä, yhdistysten toimintaedellytysten kehittämisessä kunnissa ja maakunnassa sekä Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman päivittämisessä. Kyselyllä pyrittiin tavoittamaan laajasti eri alojen yhdistyksiä Pohjois-Karjalassa. Vastauksia saatiin 229, joka on jonkun verran vähemmän kuin edellisessä järjestökyselyssä (n=251).

Järjestökentän keskeisinä kehittämiskohteina pidettiin yhteistyön lisäämistä yhdistysten välillä, uusien ihmisten saamista mukaan yhdistysten toimintaan, yhdistysten toiminnan kehittämistä digitaalisia haasteita ja tarpeita vastaavaksi sekä myös uusia toimijoita kiinnostavaksi. Kehittämiskohteena nähtiin myös yhdistystoiminnan rahoitus sekä yleinen arvostus.

Yhdistykset tarvitsevat myöt tukea toimintansa kehittämiseksi. Tuekseen yhdistykset toivoivat enemmän yhteistyötä yhdistysten välille ja parempaa yhteistyötä kuntien kanssa, tukea yhdistystoiminnan paremmalle markkinoinnille sekä yhdistysten digitaalisten valmiuksien kehittämiselle. Taloudellisia resursseja toivottiin enemmän sekä arvostusta yhdistysten työlle.

Koronapandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia yhdistysten toimintaan. Yhdistysten tapahtumien ja toiminnan määrä oli vähentynyt 90 % ja osallistumiset yhdistysten toimintaan 80 %. Samaan aikaan digiosaaminen oli kasvanut yli kolmanneksessa (38 %) ja uudet toiminnan muodot neljänneksessä (25 %) yhdistyksistä.

Pohjois-Karjalan järjestökyselyn raportti ja kevään aikana työstettävä muu aineisto on löydettävissä osoitteesta https://www.pksotu.fi/pkjarjestokysely/

Kyselyn toteutuksesta vastasi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Raportin ja aineistot toteutti Olli Jolkkonen. Lisätietoja: Anne Pyykkönen, anne.pyykkonen@pksotu.fi, p. 045 117 9340

Kahden vuoden välein toteutettavassa Pohjois-Karjalan järjestökyselyssä kartoitetaan yhdistysten toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämistarpeita. Kyselyn vastauksia hyödynnetään yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemisessä ja yhdistysten toiminnan ja toimintaedellytysten kehittämisessä kunnissa ja maakunnassa.