SPR Savo-Karjalan koronaepidemiaan liittyvä järjestöjen tilannekuvakysely auki 5.-11.4.2021


SPR Savo-Karjalan piiri kokoaa koronaepidemiaan liittyvää järjestöjen tilannekuvaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Arvoisa järjestötoimija tai yhdistysaktiivi!
SPR Savo-Karjalan piiri kokoaa koronaepidemiaan liittyvää järjestöjen tilannekuvaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Järjestöjen tilannekuvan kooste on osa viranomaisten maakunnallista tilannekuvaa ja toimitetaan myös SPR:n valtakunnallisen koontiraportin mukana Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) sekä Valtioneuvoston (VN) tilannekeskukselle. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa järjestökentän auttamisvalmiuksista ja resursseista sekä niiden tekemistä havainnoista alueensa tai toimintakenttänsä avuntarpeesta toimitettavaksi viranomaisille.

Kevään 2021 jälkimmäinen korona-ajan tilannekuvakysely toteutetaan huhtikuun ensimmäisen viikon aikana.

Huhtikuun kyselyn vastausaika 5.-11.4.2021

Kyselyllä ei kerätä akuuttia tai kiireellistä reagointia vaativaa tietoa! Olethan näissä tilanteissa suoraan yhteydessä asianomaiseen viranomaiseen, kuntaan tai SPR:n piiritoimistolle.

Koostamme kyselyn vastauksista koosteen, josta ei ole tunnistettavissa suoraan yksittäisiä vastaajia tai henkilöitä. Kyselylomakkeelle EI saa merkitä avunkohteena olevien henkilö- tai muita tunnistettavissa olevia tietoja.  Järjestö tai yhdistys säilyttää autettavien mahdolliset henkilötiedot itsellään ja tarvittaessa viranomainen tai kunta pyytää lisätietoja ja sopii yksityiskohdista ko. toimijan kanssa.

Helmikuun 2021 kyselyn koonti


LISÄTIETOA JA TUKEA
Jos kyselyyn, tilannekuvaan tai koronatilanteeseen liittyen tulee kysyttävää, voitte olla yhteydessä SPR:n piiritoimistolle:

Valmiussuunnittelija Markku Kasurinen, p. 040 560 2108
Valmiuspäällikkö Mika Korppinen, p. 0400 648 268
Piiritoimiston viikkopäivystäjä (arkisin klo 9-15), p. 0400 158 390

Mikäli kyselyjen välillä tietoihin tulee merkittäviä muutoksia (esim. yhdistyksenne yhteyshenkilö vaihtuu), voi siitä ilmoittaa osoitteeseen saka.osastontuki [ät] redcross.fi.