Tulevaisuusbarometri: Korona vaikuttanut tulevaisuusnäkemyksiin – tulevaisuususko riippuu toimeentulosta


Hyvä tulevaisuus on suomalaisten mielestä tasa-arvoinen ja turvallinen, kertoo Sitran Tulevaisuusbarometri. Vaikka hyvinvointivaltio, työllisyys ja ympäristö nousevat esiin tärkeinä arvoina, kuntavaaleissa painottuvat etenkin talouskysymykset. Tulevaisuus kiinnostaa lähes kaikkia, mutta tulevaisuususko riippuu vahvasti toimeentulosta.

Tulevaisuusbarometri on kansalaiskysely, jolla selvitetään suomalaisten näkemyksiä tulevaisuudesta ja tulevaisuuteen vaikuttamisesta. Sitran Tulevaisuusbarometriin vastasi tammikuussa 3 800 15–84-vuotiasta suomalaista. Suuren vastaajajoukon vuoksi kyselystä saatiin tällä kertaa myös maakuntakohtaisia tuloksia.

Tulevaisuusbarometrin mukaan tulevaisuus kiinnostaa lähes kaikkia suomalaisia (89 % vastaajista) ja kaikkialla Suomessa. Suhtautuminen tulevaisuuteen on pysynyt samana kahden vuoden takaiseen verrattuna koronasta huolimatta. Kaksi kolmasosaa suomalaisista kuitenkin arvioi koronalla olleen vaikutusta omaan näkemykseen tulevaisuudesta: eniten korona on vaikuttanut naisten ja heikoiten toimeentulevien näkemykseen

Tutustu Tulevaisuusbarometriin Sitran sivuilla