Finanssiala on julkaissut Suositukset finanssialan digiopastamisen käytännöistä


Sähköinen asiointi helpottaa monen ihmisen pankki-, vakuutus- ja eläkeasioiden hoitoa. Finanssialan yritykset tarjoavat asiakkailleen monipuolisia ja pitkälle kehitettyjä digitaalisia palveluita.

Kaikilla meistä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta tai osaamista itsenäisesti käyttää sähköisiä laitteita tai palvelukanavia. Tämä voi johtua mm. kokemattomuudesta, omasta toimintakyvystä, terveydentilasta tai sopivien laitteiden puutteesta.

Pankit ja vakuutusyhtiöt opastavat asiakkaitaan monessa kanavassa. Yleisimmin käytetyt palvelut ovat puhelinneuvonta, chat-kanavat ja verkkosivut. Finanssialan omien työntekijöiden antaman neuvonnan lisäksi ala tekee yhteistyötä muiden digiopastusta antavien tahojen kanssa.

Suositukset finanssialan digiopastamisen käytännöistä on tarkoitettu kaikille digiopastajille avuksi finanssialan palveluiden neuvonnassa. Tutustu suosituksiin verkossa.