ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena -hanke käynnistynyt Pohjois-Karjalassa


Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama, kaksivuotinen ARMI-hanke on käynnistynyt. Hankkeessa tuetaan mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kuntien, Siun soten ja järjestöjen yhteistyön kautta, vahvistetaan asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan mielen hyvinvointia matalan kynnyksen keinoin.

Kevään aikana on luotu yhteistyöverkostoja eri puolille maakuntaa.

Jalkautuva miestyö on aloitettu pilottialueilla Rantakylässä, Enossa ja Hammaslahdessa. Alueilla on tehty matalankynnyksen palveluohjausta kotikäynnein ja puheluin. Hammaslahdessa on jalkauduttu mm. kaduille, paikallisen huoltoaseman kahvioon ja palvelupisteelle. Koronatilanteen vuoksi tauolla olevaa Velmujen ryhmätoimintaa on osin korvattu ulkoilemalla pienissä ryhmissä retkikahvein.

Järjestötoimijoille tarjottavat koulutukset ovat käynnistyneet etätoteutuksena. Meneillään on koulutus Elämäntilannekriisien ja stressikuormituksen tunnistamisesta ja hallinnasta, seuraavana tulossa Etävertaisryhmien ohjaajakoulutusta ja Tukihenkilökoulutusta.

Voit ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä hankkeen työntekijöihin, olipa kyse kehittämistyöstä, koulutuksista tai jalkautuvasta miestyöstä. Otamme mielellämme vastaan yhteistyöideoita.

Yhteystiedot:

Leena Virratvuori, projektipäällikkö
puh. 050 471 7962
leena.virratvuori@pksotu.fi

Katja Hämäläinen-Puhakka, yhteisökehittäjä
puh. 044 033 0507
katja.hamalainen-puhakka@pksotu.fi


Armi-hankkeen toteutus:
  • Hallinnoja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
  • Osatoteuttajat: Kotikartanoyhdistys ry ja Siun sote
  • Mukana Pohjois-Karjalan kunnat

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala,