Miten taide ja kulttuuri voivat edistää ihmisten hyvinvointia Pohjois-Karjalassa? Vastaa kyselyyn ja vaikuta käynnistyviin pilotteihin!


Maakuntaliiton hallinnoima Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan-hanke edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Pohjois-Karjalassa.

Käynnissä olevan kyselyn tarkoituksena on kartoittaa miten taide ja kulttuuri voivat edistää ihmisten hyvinvointia Pohjois-Karjalassa Nyt voit vaikuttaa hyvinvointia lisäävän taide-ja kulttuuritoiminnan sisältöön ja saavutettavuuteen Pohjois-Karjalassa! 31.3. saakka auki olevaan kyselyyn kaivataan vastauksia myös järjestötoimijoilta!

Olemme kiinnostuneita kuulemaan:

  • millaisia hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluita maakunnassa jo on
  • millaisia palveluita maakunnan asukkaat haluavat tulevaisuudessa.

Vastaa kyselyyn 

Kysely on auki 31.3.2021 asti.

Hankkeella on parhaillaan käynnissä  myös tarvekartoitus, jonka tulosten pohjalta päätetään pilottikohteet. Vastaamalla kyselyyn voi siis olla vaikuttamassa  myös pilottitoimintaan!  Elokuussa 2021 alkavien pilottien kilpailutus järjestetään toukokuussa.

Arvomme kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken kulttuurilahjakortin, jonka voittaja saa valita kolmesta vaihtoehdosta:
~ Lahjakortti Joensuun Taiteilijaseuran Taidelainaamoon, arvo 40 euroa.
~ Lahjakortti maakunnassa toimivaan elokuvateatteriin, arvo 45 euroa.
~ Lahjakortti kirjakauppaan, arvo 40 euroa.


Kulttuuritoimintaa ja kulttuurihyvinvointipalveluita toteuttavat kunnat, järjestöt, taitelijat ja luovien alojen yrittäjät. Toisaalta kaveriporukan lukupiiri on kulttuurihyvinvointia parhaimmillaan.

Esimerkkejä taidetta ja kulttuuria hyödyntävistä toimintamalleista:

  • Taidetyöpajat. Esim. vauvojen värikylpy perheneuvolan asiakkaille.
  • Esitykset. Taiteilijoiden esitykset hoivalaitoksissa.
  • Taidelainaamo. Lainaamosta voi lainata/vuokrata taideteoksia.
  • Residenssitaiteilija. Taiteilija työskentelee esim. palvelutalossa hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä.
  • Kulttuurilähete ohjaa tukea tarvitsevia taide- ja kulttuuritoiminnan pariin osana asiakasprosessia.
  • Työparimalli. Taiteen ammattilainen ja sote-alan ammattilainen työskentelevät yhteistyössä.
  • Työhyvinvoinnin edistäminen luovin menetelmin.
  • Kulttuurikamu lähtee kaveriksi mukaan kulttuuririentoon.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan-hankkeen pilottitoimintojen suunnittelussa sekä alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisessa.

Lisätietoa kyselystä ja Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan hankkeesta:

Merja Pennanen, projektipäällikkö
puh: 050 471 1112
merja.pennanen@pohjois-karjala.fi

Hankkeen yleisesittely löytyy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilta:
https://www.pohjois-karjala.fi/kulttuurista-hyvinvointia-pohjois-karjalaan