Opintokeskus Sivis on julkaissut tulevaisuustyökaluja yhdistysten käyttöön


Miltä järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuus näyttää? Entä mitä taitoja vapaaehtoinen tarvitsee lähitulevaisuudessa?

Opintokeskus Sivis on julkaissut sivuillaan tuottamiaan työkaluja järjestöjen tulevaisuustyöhön.

Ennakointityökalu auttaa yhdistyksiä ja järjestöjä kuulemaan sidosryhmiään ja sen perusteella ajattelemaan ja suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan.

Tulevaisuustaitomallin avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa vapaaehtoisten tulevaisuustaitoja ja eurooppalainen järjestöjen tulevaisuusskenaario antaa viitteitä vaihtoehtoisista lähitulevaisuuden näkymistä.

Tutustu työkaluihin Opintokeskus Siviksen verkkosivuilla