Tuore julkaisu hyvinvointitaloudesta


Hyvinvointitalousajattelu vahvistuu kansalaisyhteiskunnassa ja julkishallinnossa.

SOSTEn tuoreessa julkaisussa hyvinvointitaloutta hyvin tuntevat asiantuntijat tarkastelevat aihetta eri näkökulmista 17 artikkelissa. Artikkelikokoelma syventyy hyvinvointitalouteen ja hyvinvointitalousajatteluun, niiden viime vuosien kehitykseen, tämän hetkiseen tilanteeseen sekä tulevaisuuden näkymiin.

Tutustu julkaisuun SOSTEn verkkosivuilla