Siviksen tuore osaamistarvekartoitus: Järjestöt tarvitsevat viestintäosaamista sekä ennakointi- ja tulevaisuustaitoja


Opintokeskus Siviksen toteuttama järjestöjen osaamistarvekartoitus kertoo järjestöjen osaamisesta ja koulutustarpeista.

Korona-aikana vastauksissa korostuvat verkkoviestintätaidot sekä kyky vastata eteen tuleviin haasteisiin. Järjestöt ja yhdistykset tarvitsevat lisää tietoa ja taitoa sosiaalisen median mahdollisuuksiin, viestintään, ennakointi- ja tulevaisuustaitoihin, verkosto- ja yhteistyötaitoihin sekä hallitustyöskentelyyn.

Lue lisää kartoituksen tuloksista Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta