Vastaa Joensuun kaupunki-järjestö-kyselyyn!

Kaupunki-järjestö-asiakirjan laatiminen on yksi Joensuun kaupungin hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman 2021-2025 tavoitteista. Tavoite nousi järjestöiltä edellisessä järjestötapaamisessa.

Nyt Joensuun kaupunki kartoittaa järjestöjen mielipiteitä ja toiveita kaupunki-järjestöyhteistyöstä kyselyn avulla. Kyselyn vastauksia hyödynnetään kaupunki-järjestö-asiakirjan laatimisessa.

Asiakirjan tavoitteena on tuoda kootusti esille järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistoiminnan periaatteita järjestöille, kaupungin toimijoille ja kaupunkilaisille.

Vastausaikaa kyselyyn on 19.3.2021 saakka.

Vastaa kyselyyn:  https://link.webropol.com/s/kaupunkijarjesto

 

Joensuun järjestötapaamisen 2.3.2021 muistio ja aineistot

Lisätietoja:

Tiia Turunen,
projektipäällikkö, Joensuun kaupunki
050 471 4658
tiia.m.turunen@joensuu.fi