Järjestöjen sotemuutostuki käyntiin maakuntien ja Sosten yhteistyössä


Järjestöasiantuntija Laura Meriluoto Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:stä on aloittanut Järjestöjen sote-muutostuki-kokonaisuudessa, jota tehdään maakuntien ja SOSTEn yhteistyössä.

Lauran työalueena on Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala.

SOSTEn koordinoiman järjestöjen sote-muutostuen tavoitteena on sote-järjestöjen osaamisen kiinteä mukanaolo maakunnallisten hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakunnissa vaikuttavat seitsemän järjestöasiantuntijaa tukevat järjestöjen osallistumista alueensa sote-uudistuksen valmisteluun. Muutostukityöta maakunnissa hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Viime vuonna perustettu Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta edistää maakuntien järjestöjen toimintaedellytyksiä, maakuntien välistä yhteistyötä ja valtakunnallista vaikuttamista. Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Sote-muutostuesta kerrotaan myös neuvottelukunnan nettisivuilla: www.verkostojarjestot.fi.

Lue myös SOSTEn uutinen järjestöjen sotemuutostuen käynnistymisestä