Kuntoutussäätiön tuore julkaisu: Opas maahanmuuttotyön tueksi


Kuntoutussäätiön oppaan tarkoituksena on antaa yleiskuva kotoutumistyön toimintaympäristöstä keskeisine käsitteineen.

Lisäksi oppaassa käydään läpi kotoutumista edistävän toiminnan kannalta keskeisiä asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon toimintaa suunnitellessa.

Ensisijaisesti opas on tarkoitettu kolmannen sektorin kotoutumista tukeville toimijoille, mutta sitä voivat hyödyntää myös julkisen- ja yksityisen sektorin maahanmuuttajien palveluita ja muita toimintoja suunnittelevat henkilöt.

Tutustu oppaaseen Kuntoutussäätiön verkkosivuilla