Uudistettu karttapalvelu paljastaa hyvinvoinnin katvealueet


Diakonia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu, joka tuottaa tutkittua tietoa eri kuntien, seutukuntien ja maakuntien huono-osaisuudesta.

Nyt julkaistu uusi versio tarjoaa vertailutietoa alueiden hyvinvoinnin tilanteesta maan keskitasoon verrattuna sekä hyvinvoinnin muutoksista 2010-luvulla. Palvelun avulla saadaan tietoa, millä alueilla hyvinvoinnissa on merkittäviä vajeita.

Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu pureutuu eriarvoisuuteen useilla inhimillistä huono-osaisuutta mittaavilla muuttujilla. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkäaikais- tai nuorisotyöttömien osuus, alkoholikuolleisuus, pienituloisuusaste tai itsensä yksinäiseksi kokevien osuus.

Mittariin on koottu muuttujia myös huono-osaisuuden sosiaalisista seurauksista ja toisaalta hyvinvoinnin tukemisen taloudellisista vaikutuksista.

Tutustu karttapalveluun Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla