Muistibarometri seuraa muistityön tilaa kunnissa


Muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa ja sairastuneista yhä useampi asuu kotona. Kotona asumisen mahdollistavat erilaiset palvelut, jotka auttavat selviämään arjessa.

Tuoreen Muistibarometri 2020 mukaan kaikki kuntien palvelut eivät kuitenkaan vielä ole tarpeeksi hyvällä tasolla.  Muistibarometrin on laatinut Muistiliitto yhteistyössä THL:n ja STM:n kanssa osana kansallista muistiohjelmaa

Tutustu Muistibarometriin Muistiliiton verkkosivuilla