Sosiaalialan ammattilaisille uusi tukiaineisto rahapeliongelman kohtaamiseen


Sosiaalipalveluissa asiakkaina on usein ihmisiä, joille pelaaminen on ongelma, ja moni työntekijä kaipaa lisää tietoa rahapelaamisesta ja auttamisen keinoista.

Tuoreesta  THL:n Rahapeliongelman kohtaaminen sosiaalityössä -tukiaineistosta saa tietoa mm. rahapeliongelmasta ja -haitoista sekä siitä miten rahapeliongelmasta voi toipua ja miten asiakastyön ja rakenteellisen sosiaalityön keinoin voidaan vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia ongelmia.

Lue lisää