Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2021 julkaistu


Oppaaseen on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista.

Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet ja se on hyödyllinen myös esimerkiksi järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille ohjauksen ja neuvonnan tueksi. Julkaisun on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä.

Tutustu oppaaseen