Digitaitojen oppimisympäristöstä digitaitoja sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisille


Digitaalisten välineiden ja järjestelmien osaaminen on sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatustyössä päivä päivältä tärkeämpää.

​DigiTaito on valtakunnallinen kehittämis- ja koulutushanke, jonka tehtävä on parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla sekä varhaiskasvatuksessa toimivien työntekijöiden digitaalisen osaamisen perustaitoja.

Digitaitojen oppimisympäristössä voit perehtyä digitaitoihin kolmen eri koulutuskokonaisuuden avulla:

● Digitaaliset perustaidot – yleisimmät organisaatioiden käytössä olevat digitaaliset perustyökalut.
● Digitaitoja kotihoitoon – Digitaalisuuden ja hyvinvointiteknologian hyödyntäminen kotihoidossa.
● Varhaiskasvatusta mobiilisti – Mobiililaitteiden ja -sovellusten hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa.

Koulutuskokonaisuudet löydät Digitaitojen oppimisympäristö –verkkosivuilta