VALLI ry:n uusia materiaaleja erilaisten ryhmien sekä työkokeilun ohjaamisen tueksi


VALLI ry:n Vanhustyön Trainee -toiminta on julkaissut uusia materiaaleja erilaisten ryhmien ohjaamisen sekä työkokeilun ohjaamisen tueksi.

Tutustumis- ja ryhmäytymisharjoitusten korttipakka

Trainee -toiminnassa vuosien aikana toteutettuja tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksia on nyt koottu yhteen käteväksi korttipakaksi. Harjoituksia on helppo soveltaa erilaisten ryhmien tarpeisiin. Traineessa harjoituksia on käytetty sekä nuorten keskinäiseen ryhmäytymiseen että nuorten ja ikäihmisten yhteiseen ryhmätoimintaan. Korttipakka on saatavilla sähköisessä muodossa sekä loppuvuodesta myös painettuna korttipakkana.

Infopohjia työkokeilun tueksi

Vanhustyön Trainee on koostanut yhdessä Silta-Valmennusyhdistys ry:n kanssa erilaisia infopohjia työkokeilun tueksi. Infopohjat on tarkoitettu ensisijaisesti hoiva-alan työkokeiluun. Infopohjissa on tietoa työkokeilijalle sekä työkokeilun ohjauksesta ja valvonnasta vastaavalle henkilölle

Tutustu aineistoihin Vallin verkkosivuilla