THL:n uusi käytännönläheinen palvelukokonaisuuksien käsikirja


THL on julkaissut uuden käytännönläheisen verkkokäsikirjan, jonka avulla voi mallintaa, ohjata ja seurata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja.

Käsikirja on laadittu tiiviissä yhteistyössä kuntien sote-ammattilaisten kanssa. Käsikirja tarjoaa selkeän tavan jäsentää monimuotoista sote-palvelujen kenttää palvelukokonaisuuksiksi ja -ketjuiksi, joissa voi olla mukana paitsi kunnallisia myös valtiollisia sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

Käsikirjassa painottuvat yhteiskehittäminen, asiakasosallisuus, jatkuva muutos ja tiedolla johtaminen.

Lisätietoa THL:n verkkosivuilla