Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Savon alueilla on vaikeuksia vastata sote-palvelujen suureen tarpeeseen – THL arvioi alueiden palvelut


Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa sekä Etelä-, Itä-, ja Pohjois-Savossa on sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve selvästi muuta maata suurempi, jollain alueilla maan suurin.

Myös mielenterveyden ongelmat ovat maan keskiarvoja yleisempiä. Alueilla on vaikeuksia vastata suureen sote-palvelujen tarpeeseen, yhtäältä siksi että kuntien rahoitusmahdollisuudet ovat heikentyneet, toisaalta siksi, että palvelujärjestelmä on joillain alueilla hajanainen ja palvelunjärjestäjiä lukuisia.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemista arvioinneista, jotka koskevat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä vuonna 2019 Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen viidellä sairaanhoitopiirialueella. Vuosittain tehtävän arvioinnin painopisteitä ovat tällä kertaa mm. mielenterveyspalvelut ja ikääntyneiden palvelut.

Lisätietoa THL:n verkkosivuilla