Tuore tutkimus tuo tietoa maahanmuuttajataustaisten lasten hyvinvoinnista


THL:n ja Nuorisotutkimusverkoston laajassa tutkimuksessa, seurattiin vuonna 1997 syntyneitä lapsia, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi.

Tulosten mukaan suurin osa ikäluokan lapsista voi hyvin riippumatta siitä, ovatko heidän vanhempansa syntyneet Suomessa vai ulkomailla. Eroja hyvinvoinnissa ja palvelujen käytössä kuitenkin havaittiin.

Vanhempien taloudelliset ongelmat ennakoivat ulkomaalaistaustaisen lapsen heikompaa koulumenestystä ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus oli suomalaistaustaisten vanhempien perheisiin nähden noin kaksi kertaa suurempi

Lisätietoa tutkimuksesta THL:n verkkosivuilla