Järjestö 2.0. hankekokonaisuus päättyy – lue Järjestö 2.0. blogisarjan viimeiset kirjoitukset

 

Järjestöt mukana muutoksessa – kolmivuotinen hankekokonaisuus päättyy vuoden 2020 lopussa.

Hankekokonaisuuteen kuului 17 maakunnallista ja 7 digitalisaatiota tukevaa hanketta.  Hankkeet tekivät järjestöjen työtä näkyväksi ja loivat yhteistyötä alueen toimijoiden kesken.

Hankekokonaisuudessa julkaistiin vuoden 2020 aikana blogeja ajankohtaisista järjestökehittämisen aiheista. Blogisarjan viimeiset kirjoitukset teemoittain:

 

Kunta-järjestöyhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Ryhtiä kunnan järjestöyhteistyöhön käytäntöjä kirjaamalla

 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: Järjestö 2.0 Pohjois- Karjala -hanke:
Järjestö-kuntayhteistyön uusi sivu

 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry: Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke:
Järjestöt muutokseen -hankkeen syksy Lapissa: digiosallisuutta ja järjestöiltoja

 

Maakunnalliset järjestörakenteet

ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry: Järjestö 2.0 Etelä-Savo:
Järjestöstrategia ”Hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen” rakentuu yhteisestä unelmasta

 

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry: Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa kehittämässä -hanke:
Järjestöt ja sote-kuntayhtymäyhteistyö Kymenlaaksossa

 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry: Yhteinen Päijät-Häme -hanke:
Monitoimijaiset verkostot yhteistoiminnan mahdollistajina

 

ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry: Järjestö 2.0 Etelä-Savo:
Järjestömessut kohtaamispaikkana Mikkelissä ja infokioski Vinkkivarikko hyvinvoinnin tukena Pieksamäellä

 

Vaikuttamistyö

JärjestöKainuu 2.0 – Hyvinvoinnin tukena -hanke: (linkki avautuu pdf -tiedostoon)
Järjestökahvit  – onnistunutta oppilaitosyhteistyötä

 

Tulevaisuuden sote

ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry: Järjestö 2.0 Etelä-Savo:
Yhdistystyöpajat sote-palveluiden kehittämisfoorumeina Itä-Savon alueella

 

Soteagentit: Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa kehittämässä -hanke:
Järjestöt osaksi soten palvelupolkuja

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Uudenmaan sote-järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteistyötä – järjestöyhteistyön avuksi uusi hyte-käsikirja ja Toimeksi-verkkopalvelu

Muut teemat

Pohjanmaan yhdistykset ry. POHY: Järjestö 2.0: Pohjanmaa / Organisation 2.0: Österbotten:
Ajatuksia yhdistysten toimintamahdollisuuksista jatkuvasti muuttuvassa ja epävarmassa tulevaisuudessa

 

Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla KOSTI ry ja Pohjanmaan yhdistykset ry. POHY: Järjestö 2.0: (Linkki avautuu pdf -tiedostoon)
Vertaansa vailla olevat digialustat ja yhteiskehittäminen järjestöjen tukena

 

Lue kaikki blogisarjan kirjoitukset tästä linkistä