Ehdota Oikeusministeriön demokratia-palkinnon 2020 saajaa


Demokratiapalkinto on oikeusministeriön jakama 10 000 euron arvoinen palkinto, joka myönnetään demokratiaa edistäneille tahoille.

Palkinto jaetaan noin kahden vuoden välein. Demokratiapalkinnon avulla halutaan kiittää kansalaisyhteiskunnan toimijoita, pyritään lisäämään tietoa kansalaisyhteiskunnasta sekä löytämään hyviä käytäntöjä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi.

Oikeusministeriö myöntää vuoden 2020 Demokratiapalkinnon uudenlaista vuorovaikutusta edistäneille, kansalaisyhteiskuntaa edustaville tahoille tai toimijoille. Palkinnolla nostetaan esiin ja jaetaan kansalaisyhteiskunnan hyviä käytäntöjä uusien vuorovaikutusmenetelmien etsimiseksi ja kokeilemiseksi.

Ehdottamalla suosikkiasi voit vaikuttaa siihen, kenelle vuoden 2020 Demokratiapalkinto myönnetään. Tee ehdotuksesi 30.11.2020 mennessä.

Lisätietoa Oikeusministeriön verkkosivuillaEhdota