Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiön tieteen, taiteen ja muun kulttuuritoiminnan apurahojen hakuaika 1.-30.11.2020

Kulttuuriharrastustoiminnan apurahat
Apurahat kulttuuriharrastustoimintaa varten myönnetään  pohjois- ja eteläkarjalaisille alan järjestöille, yhdistyksille sekä työryhmille karjalaista kulttuuritoimintaa edistäviin ja yhteistöllisesti vaikuttaviin hankkeisiin.   Suomessa tapahtuvaan siirtokarjalaisten kulttuuritoimintaan säätiö myöntää apurahoja ensisijaisesti karjaista perinnettä ylläpitäviin ja edistäviin hankkeisiin.

Taiteilijoiden työskentelyapurahat
Apurahoja myönnetään eri alojen ammatillisesti toimiville taiteilijoille yhden vuoden tai puolen vuoden työskentelyapurahoina,

Tiedeapurahat
Säätiö on avannut kolmivuotisen ”3. sukupolven karjala” -apurahaohjelman, jossa apurahoja kohdennetaan esimerkiksi teemoille: mitä on moderni urbaani karjalaisuus, mitä on nuorten toimijoiden karjalaisuus, ja miten perinne on siirtynyt ja muuttunut?

Lisätietoa säätiön verkkosivuilla

Asiasanat

apurahat, kulttuuri,