SPR:n kokoama järjestöjen tilannekuvaraportti lokakuulta julkaistu


SPR Savo-Karjalan piiri
21.10.2020

SPR Savo-Karjalan piiri on kerännyt maaliskuusta 2020 alkaen järjestöjen tilannekuvaa Pohjoi-sKarjalassa ja Pohjois-Savon alueella yhdistyksille suunnatulla määräajoin toistuvalla nettikyselyllä. Tilannekuvan kokoaminen on osa SPR:lle kuuluvaa Sosiaali- ja Terveysministeriön kanssa sovittua sotejärjestöjen poikkeusolojen koordinaatiotehtävää. Kyselyn kautta nousevaa alueen järjestöjen tilannekuvaa välitetään SPR:n valtakunnallisen raportoinnin mukana STM:lle ja Valtioneuvoston tilannekeskukselle sekä SPR Savo-Karjalan piirin kautta Pohjois-Karjalan valmiussihteeristölle ja Siun Sotelle sekä Pohjois-Savon valmiustoimikunnalle ja Kuopion kaupungille (Pohjois-Savon sosiaalipäivystys). Tilannekuvaa (kyselyn vastauksia) toimitetaan viranomaisille analysoimattomana ja sen mukana ei toimiteta yksittäisen yhdistyksen tunnistettavia tietoja kuin viranomaisen pyytäessä, mikäli yhdistys on antanut kyselyn vastauksissaan luvan.

Lokakuun 2020 tilannekuvaraportti

Kevään ja kesään aikana kyselyyn on osallistunut noin 200 eri yhdistystä. Yhdistyskenttä on sirpaleinen ja maakuntien alueella toimii reilut 7000 erilaista yhdistystä, joten kyselyn edustavuus on rajallinen eikä siitä voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kyselyihin vastasi Vapepa- ja sotejärjestöjä sekä harraste-, kulttuuri ja nuorisojärjestöjä eri puolilta maakuntia suurimman osan keskittyessä kuitenkin suurempiin taajamiin. Kyselyyn vastanneet yhdistykset ovat kuitenkin etupäässä niitä yhdistyksiä, joilla on ollut ja on edelleen jonkinlaista auttamistoimintaa tai -valmiutta koronatilanteen aikana.

Keväällä kyselyn painopiste oli enemmän vastaushetkellä käynnissä olevassa auttamistoiminnassa. Kyselyssä esille tuotuja auttamistoimintoja on koottu maakunnallisesti korona-apusivuille nettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen (Jelli-järjestötietokanta) ja Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen (pohjoissavolaiset.fi-sivusto) kanssa. Pohjois-Karjalan osalta yhteistyö jatkuu syksyllä, Pohjois-Savossa etsitään jatkorahoitusta tai vaihtoehtoista järjestämistapaa sivuston ylläpitämiseksi.

Syksyn 2020 aikana kysely toteutetaan kerran kuussa aina kuukauden ensimmäisen viikon aikana, vaikka valmiuslaki ei olekaan tällä hetkellä voimassa. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa järjestökentän auttamisvalmiutta ja ympäristöstään tekemiä havaintoja sekä seurata niiden havaitsemia muutoksia ilmapiirissä ja avuntarpeessa tilanteen edetessä.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Mika Korppinen
valmiuspäällikkö
SPR Savo-Karjalan piiri
p. 0400 648 268
mika.korppinen@punainenristi.fi

SPR Savo-Karjala piiritoimisto
p. 0400 158 390
saka.osastontuki@punainenristi.fi
avoinna arkisin klo 9-15