Voiko työtön unelmoida? Joensuun työllisyyden asiakasraadin podcast on julkaistu!

Joensuun työllisyyden asiakasraati ylpeänä esittää:

Voiko työtön unelmoida? Naiset keskustelevat työttömyydestä -podcast

”Työttömistä puhutaan rankasti ja epäempaattisesti. Tai heistä ei puhuta lainkaan, he ovat ikään kuin näkymättömiä.”

Podcastin tavoitteena on lisätä ymmärrystä työttömiä kohtaan. Raadin kokemusten mukaan työttömiin ja työttömyyteen liitetään ennakkoluuloja, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Työttömät eivät myöskään itse pääse ääneen, vaan heidän asioistaan päättävät ne, joilla ei ole työttömyydestä omakohtaista kokemusta. Raati painottaa kokemusasiantuntijuuden merkitystä: työttömät tulisi ottaa mukaan päättämään heitä koskevista asioista.

Podcast on toteutettu kesän ja syksyn 2020 aikana. Suunnittelutyöhön on osallistunut koko raati. Käytännön toteutuksesta, käsikirjoituksesta ja aineiston tallentamisesta on vastannut neljä raatilaista. Editointia ryhmä on opetellut ammattilaisen johdolla.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n käynnistämä Joensuun työllisyyden asiakasraati on toiminut huhtikuusta 2016. Raati on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä työllistymiseen liittyvistä palveluista. Jäsenilleen raati on mahdollisuus vaikuttaa, ehdottaa, antaa palautetta sekä ideoida yhdessä muiden jäsenten kanssa.

Kuuntele podcast
https://www.pksotu.fi/podcast/