Pelastakaa Lasten tuore raportti: Vähävaraisten perheiden lapsilla heikommat mahdollisuudet harrastaa, myös kiusaamis- ja stressikokemukset yleisempiä 


Vähävaraisten perheiden lapset kokevat muita useammin köyhyydestä aiheutuvia kielteisiä kokemuksia, kuten ahdistusta, huonommuutta ja stressiä. 

Tämä ilmenee Pelastakaa Lapset ry:n tuoreesta raportista:  Lapsen ääni 2020 – Perheen taloudellisen tilanteen vaikutukset lasten arkeen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin. Laajassa kyselyssä on selvitetty 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia arjesta, vapaa-ajasta, harrastamisesta ja hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi yli 3100 lasta ja nuorta.

Peräti 80 % vähävaraisten perheiden lapsista kertoi Lapsen ääni –kyselyssä kärsineensä stressistä perheen huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. He kärsivät selvästi normaalia enemmän myös ahdistuksesta, syyllisyydestä ja häpeästä. Toimeentulohuolien lisäksi lapsia saattoi kuormittaa jonkin perheenjäsenen pitkäaikaissairaus tai mielenterveys- tai päihdeongelma. Raportin mukaan matalatuloisista lapsista 52 % oli melko paljon tai erittäin paljon huolissaan tulevaisuudesta.

Tutustu raporttiin Pelastakaa Lapset ry.n verkkosivuilla