Valtion nuorisoneuvosto ja Tilastokeskus selvittivät nuorten mielipiteitä koronakriisistä

 

Tilastokeskus selvitti valtion nuorisoneuvoston toimeksiannosta 15-29-vuotiaiden nuorten mielipiteitä koronakriisistä.

Aineistona käytettiin valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-kyselyä, jota on toteutettu 2-3 viikon välein huhtikuusta 2020 alkaen.

Suurin osa nuorista noudattanut viranomaisten ohjeita

Pääsääntöisesti 15-29-vuotiaiden vastaukset eroavat muusta väestöstä vain vähän. Nuorista 90 prosenttia kertoo noudattaneensa viranomaisten ohjeita hyvin tai melko hyvin

Nuoret kokeneet stressiä muita enemmän

Kyselyajankohdan aikana 25 prosenttia nuorista koki stressiä erittäin tai melko paljon ja yli puolet vähintään jonkin verran. Kokonaisuudessaan nuoret tunsivat enemmän stressiä kuin vanhemmat ikäluokat. Etenkin työttömät nuoret kokivat selvästi muita enemmän stressiä, olivat huolestuneita kotitaloutensa toimeentulosta ja suhtautuvat pessimistisemmin tulevaisuuteen.

Lue koko uutinen tietoanuorista.fi-sivustolta