Sote-uudistus: sote-uudistuksen lausuntokierroksella jätettiin 773 lausuntoa

Lausunnolla olleesta hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseksi on jätetty määräajassa 773 lausuntoa.

Lausuntopalautteissa nousevat keskeiset huomiot koskevat muun muassa rahoitusta, sote-maakuntien itsehallintoa, ohjausta, omaa palvelutuotantoa ja ostopalveluja sekä uudistuksen aikataulun haastavuutta.

Määräaikaanmennessä jätetyt lausuntopalautteet käydään läpi ja otetaan huomioon eduskuntaan joulukuussa 2020 annettavan hallituksen esityksen valmistelussa. Lausuntoaika käynnistyi 15. kesäkuuta. Lausunnoista kootaan lausuntoyhteenveto, joka julkaistaan.

Lue uutinen sote-uudistuksen verkkosivuilta

Kaikki lausunnot ovat nähtävissä Hankeikkunassa