Tutkimus syrjäytymisestä, sen kustannuksista ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuudesta


Tuoreen nuorten syrjäytymistä ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuutta arvioivan Syrjäytymisen lasku -tutkimuksen mukaan huono-osaisemman taustan omaavat nuoret jäävät muita useammin NEET-statukselle toisen asteen tutkinnon suoritettuaankin. Tämä näkyy erityisesti sijaishuollossa olleiden nuorten keskuudessa.

Syrjäytymistä, sen kustannuksia ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuutta käsittelevän tutkimuksen mukaan nuorisotyön määrärahojen leikkauksella voisi toteutuessaan olla pitkäkantoisia kielteisiä seurauksia heikossa asemassa oleville nuorille.

Lue lisää Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilta