Joensuun järjestöillassa keskusteltiin kaupungin hyvinvointikertomuksesta

Joensuun järjestötapaamisen 22.9.2020 aiheena oli Joensuun kaupungin hyvinvointikertomus. Tapaamisen tavoitteena oli keskustella ja syventää tietoa joensuulaisten yhdistysten roolista kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden parantajina. Tapaamisen lisäksi järjestöjen kehittämisehdotuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kartoitettiin kyselyllä. Järjestöiltä saatua tietoa hyödynnetään Joensuun kaupungin hyvinvointikertomuksen valmistelussa.

Tilaisuuteen oli mahdollisuus osallistua sekä paikan päällä että verkkoyhteyden kautta. Järjestötapaamisen materiaalit löytyvät Joensuun kaupungin sivulta.