Opas kulttuurihyvinvoinnin arviointiin


Opas esittelee erilaisia arviointimenetelmiä ja sekä validoituja mittareita, joita voi hyödyntää arviointityössä. Oppaassa pohditaan myös arviointityöhön liittyviä eettisiä näkökulmia.

Arviointi on yksi keskeinen osa kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämistyötä ja toiminnan vakiinnuttamista. Projektien ja toiminnan arvioiminen on kuitenkin usein haastavaa ja aikaa vievää, ja ohjeistusta erilaisiin konteksteihin sijoittuvan kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointiin on saatavilla niukasti. Arviointia suunnitellessa voi olla vaikea hahmottaa mihin arvioinnissa tulisi keskittyä. Mitä arviointia suunnitellessa pitää ottaa huomioon? Entä miten arviointi käytännössä toteutetaan?

Oppaan tavoitteena on luoda kehys kulttuurihyvinvointihankkeiden ja -toiminnan raportoinnille sekä lisätä ymmärrystä siitä, millainen arviointi sopii erilaisiin yhteyksiin.

Arviointiopas on tarkoitettu muun muassa seuraaville kulttuurihyvinvointitoiminnan parissa työskenteleville ammattilaisille:

• käytännön toimijat
• potilasjärjestöt
• opettajat
• rahoittajat
• kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden/-toimialojen johtajat
• kulttuuri- ja taidelaitokset
• hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalipalveluiden/-toimialojen johtajat
• terveysyksiköt
• sosiaalityöntekijät
• tutkijat ja opiskelijat
• tutkimus- ja oppilaitokset
• muut kulttuurihyvinvointitoiminnan ja -hankkeiden kehittämisestä ja arvioimisesta kiinnostuneet.

Tutustu oppaaseen Taikusydän-verkkosivuilla

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, kulttuuri,