Nurmeksen kaupunki hakee palveluohjaajan sijaista

Nurmeksen kaupunki hakee palveluohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus) ajalle 2.11.2020-3.10.2021. Sijaisuus jatkuu mahdollisesti pitempään.

Palveluohjaajan tehtävä on vahvistaa kaupungin ja järjestötoimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuutta, toimia perhekeskuksen koordinaattorina sekä tarjota digipalvelujen käytön ohjausta. Palveluohjaaja työskentelee hyvinvointipalvelujen toimialueella.

Nurmeksen kaupungin palveluohjaaja vastaa

– yhteydenpidosta järjestöihin ja järjestöjen toiminnan tukemisesta
– järjestötapaamisista kaupungin, järjestöjen ja muiden toimijoiden välillä
– järjestöjen osallisuuden ja yhteistyörakenteiden kehittämisestä yhteistyössä eri toimialojen kanssa
– perhekeskuksen ja sen kohtaamispaikan toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista yhteistyössä muun perhekeskusverkoston kanssa
– perhekeskuksen viestinnästä
– digipalvelujen käytön ohjauksesta kuntalaisille

Haastattelut järjestetään ke 7.10.2020 ja to 8.10.2020.

Lisätietoa verkkosivuilla