Itä-Suomen yliopiston kaikille avoin vaikuttavuuden verkkokurssi


Mitä vaikuttavuustieto on ja missä tilanteissa sitä tarvitaan? Uudella, kaikille avoimella Itä-Suomen yliopiston MOOC-verkkokurssilla käydään läpi vaikuttavuustiedon avainkäsitteitä ja käyttötarkoituksia.

Luotettavan tiedon merkitys korostuu päätöksenteossa päivittäin, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Mahdollisimman monella alan toimijalla onkin hyvä olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida, milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, miten sitä hyödynnetään ja kuinka sitä voidaan arvioida kriittisesti.

Itä-Suomen yliopiston kaikille avoimeen MOOC-kurssitarjontaan (Massive Open Online Course) avattu vaikuttavuuden verkkokurssi tarjoaa perusteet vaikuttavuuden tematiikkaan, sen keskeisiin käsitteisiin ja määritelmiin. Verkkokurssin on kehittänyt Vaikuttavuuden talo, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä vaikuttavuuden tutkimuksen ja koulutuksen monitieteinen yhteistyöverkosto Itä-Suomen yliopistossa.

Kurssi on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojen suorittaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta,

Lisätietoa UEF:n verkkosivuilla