Valtioneuvoston tiedote: Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiselle etäyhteyksin ehdotetaan jatkoa


Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää turvallisesti etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä koronaepidemian takia. Poikkeusten voimassaoloa jatketaan ensi vuoden kesäkuun loppuun.

Osuuskunnat, yhdistykset ja eräät rahoitusalan yritykset voivat ehdotuksen mukaan sallia etäosallistumisen ja asiamiehen käytön vuosikokouksissaan niin ikään kesäkuun 2021 loppuun asti. Kokousten ajankohdan myöhentämiseen ei esitetä jatkoa.

Ehdotuksen mukaan uutta väliaikaista lakia sovellettaisiin kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettäviin kokouksiin, joten myös ensi kevään kokousten sääntely olisi hyvissä ajoin tiedossa. Myös tarvittavat sääntömuutokset voidaan valmistella kunkin osuuskunnan, yhdistyksen ja järjestön tarpeita vastaavasti ennen 2021 kevätkokousta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan lokakuun alussa. Väliaikainen sääntely on tällä hetkellä voimassa tämän vuoden syyskuun loppuun asti.

Lue valtioneuvoston tiedote