Tuore julkaisu: Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020


Taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut. Varallisuuserot ovat jatkaneet kasvuaan vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeenkin ja myös tuloerot ovat aivan viime vuosina kääntyneet uudelleen kasvuun.

Tiedot ilmenevät tuoreesta Kalevi Sorsa -säätiön julkaisemasta Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020 -raportista. Raportti luo katsauksen sosioekonomiseen eriarvoisuuteen Suomessa tuoreimpien tilastojen ja aineistojen valossa.

Raportissa käsitellään taloudellisen eriarvoisuuden vaikutuksia kattavasti mm. lapsiin ja lapsiperheisiin liittyen. Raportin kirjoittamiseen on osallistunut 20 meritoitunutta akateemista tutkijaa Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista sekä Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.