Suomalaisten digitaidot ovat suurimmaksi osaksi hyvällä tasolla – tuore digitaitokartoitus nosti esiin myös huolenaiheita


Suurella osalla suomalaisista digitaidot ovat hyvällä tasolla, kertoo valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston yhteinen digitaitokartoitus.

Digitaitokartoituksen mukaan digitaalisista palveluista yleisimmin hallitaan sähköpostin käyttäminen, lehtien lukeminen verkossa sekä tiedonhaku ja internetin selaaminen. Kartoituksen perusteella suuri osa suomalaisista käyttää älypuhelinta. Myös tietokoneen päivittäinen käyttö on yleistä. Tabletin tai älytelevision käyttö on vielä melko vähäistä.

Digitaitokartoitus nosti esiin myös huolia. Moni käyttää nyt vain itselleen tuttuja digipalveluja. Uusien palvelujen käyttö vaatisi lisää digitaitoja etenkin tietoturvaan liittyen.

Lue lisää kartoituksen tuloksista valtioneuvoston verkkosivuilla