Nuorten tulevaisuusraportti 2020 tulokset julkaistu

Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksella selvitettiin yläkoululaisten, lukiolaisten ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ajatuksia nykyisistä opinnoista, tulevaisuuden koulutusvalinnoista ja työelämään liittyvistä tulevaisuudensuunnitelmista.

Tutkimuksen mukaan lähes kaksi kolmasosaa yläkoululaisista aikoo hakeutua lukioon peruskoulun jälkeen. Vanhemmilla on suuri vaikutus nuoren valintaan sekä sosioekonomisen taustan että tuen kautta. Nuorten alavalinnat ovat sukupuolittuneita: yläkoululaiset tytöt ovat kiinnostuneita terveydenhuollosta, matkailu- ja ravintola-alasta sekä sosiaalipalveluista, kun taas poikia kiinnostaa teknologiateollisuus, maanpuolustus ja tietoliikenne- ja telekommunikaatioyritykset.

Tutkimuksen toteutti Tutkimus- ja neuvonantoyhtiö T-Media Oy Talous ja Nuoret TAT ry:n toimeksiannosta. Tiedonkeruu tehtiin kyselylomakkeella helmi-maaliskuussa 2020. Tutkimukseen vastasi yhteensä 8 978 nuorta, joista suurin osa oli yläkoululaisia.

Lue lisää tutkimuksesta ja sen tuloksista Talous ja nuoret TATin sivuilta