Uudet työntekijät Jomonin ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen monikulttuurisuustyössä

Nella Niemellä ja Maria Korkatilla on pitkä kokemus maahanmuuttajatyöstä.

 

Nella Niemi (kuvassa oik.) työskentelee Jomonissa ohjaajana Goals-hankkeessa aikavälillä 3.8.2020 – 31.12.2022.

Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys Jomonin Goals-hankkeen tarkoituksena on ennaltaehkäistä osattomuutta sekä järjestää yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä purkavaa toimintaa turvapaikanhakija-, pakolais- ja venäläistaustaisille nuorille. Lisäksi hanke pyrkii tarjoamaan harrastus-, vapaaehtoistyö- ja koulutusmahdollisuuksia sekä ohjaamaan työnhaussa. Tärkeänä osana Goals-hanketta on myös rasisminvastainen työ turvallisemman arkiympäristön luomiseksi Pohjois-Karjalassa sekä kaksisuuntaisesti integroiva toiminta kantaväestölle ja maahanmuuttajataustaisille.

”Työtehtäviini kuuluvat yksilö- ja ryhmänohjaukset, kesätyöaiheiset kesätyöpajat, vierailut vastaanottokeskukseen sekä kehittämis- ja verkostoyhteistyö. Lisäksi olen nuorten tukena monipuolisesti ja yksilöllisesti ja osa työnkuvaani on kuunnella ja etsiä ratkaisuja yhdessä muun muassa opiskelu-, työ-, harrastus- ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Autan viranomaisasioissa ja virastoissa, pankissa, Migrissä ja poliisilaitoksella. Työhöni kuuluu seurata myös mahdollisen turvapaikanhakuprosessin etenemistä ja olla tarvittaessa apuna”, Niemi kertoo.

Maria Korkatti (kuvassa vas.) työskentelee yhteisökehittäjänä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Moi2020-hankkeessa 31.12.2020 saakka. Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien osallisuutta Pohjois-Karjalassa ja järjestöjen monikulttuurisuustyötä sekä kehitetään rasismin vastaisen työn uusia menetelmiä.

”Koordinoin uuden videoblogin toteuttamista, jossa maahanmuuttajat nostavat keskusteluun erilaisia aiheita. Videoblogin tarkoituksena on jakaa tietoa esimerkiksi viranomaisille ja suurelle yleisölle sellaisista aiheista, jotka eivät muuten ole mukana julkisessa keskustelussa. Lisäksi koulutan järjestöjen ja yritysten henkilöstöä rasismin tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa, ja vastaan Moi2020-hankkeen sosiaalisen median sisällöistä.”

 

Niemen ja Korkatin työpisteet ovat Yhteisötila AAVAssa Joensuussa (Rantakatu 23 A, 2. krs).

 

Lisää Goals-hankkeesta: http://www.jomoni.fi/goals

Lisää Moi2020-hankkeesta: https://www.pksotu.fi/moi2020-hanke/

Jellin monikulttuurisuussivusto: https://www.jelli.fi/moi/