Sosiaalibarometri 2020 julkaistu

SOSTEn julkaisemna Sosiaalibarometri 2020 käsittelee ennen kaikkea koronaviruspandemian sosiaalisia vaikutuksia keskeisimmissä hyvinvointia ja taloudellista turvaa tuottavissa palveluissamme sekä eri väestöryhmissä.

Julkaisussa on 4 teemaa: koronaepidemia sosiaalisena kysymyksenä, työllisyys ja toimeentulo, palvelutarpeet ja niihin vastaaminen sekä poikkeusaikojen sosiaalityö.

Tutustu julkaisuun SOSTEn verkkosivuilla