Kotiseudulle-apurahat haettavana elokuussa luovaan ja kehittävään kotiseututyöhön

Kotiseudulle-apurahat jaetaan luovaan ja kehittävään kotiseututyöhön

Suomen Kotiseutuliiton toteuttaman Kotiseudulle-keräyksen apurahojen haku avataan elokuussa. Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Apurahaa myönnetään mm. kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön.

Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan noin 15 000 euron edestä apurahoja. Hanke voi olla paikallinen tai alueellinen.

Apurahoja myönnetään

  • Uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • Kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • Asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • Alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset voivat ottaa käyttöön. Avustettavien kohteiden valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään.

Kotiseutuliiton hallitus päättää apurahojen saajista lokakuun lopulla. Päätökset julkistetaan marraskuussa, jonka jälkeen rahoitus on hakijan käytettävissä. Käyttöaikaa on seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Apurahaa ei myönnetä jokavuotiseen toimintaan

Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin. Apurahaa voidaan myöntää suuremman hankkeen osarahoitukseksi.

Apuraha voi kattaa vain todellisia kuluja, joista syntyy tosite. Hyväksyttyjä kuluja ovat muun muassa materiaalikulut, palkkiot, palkat ja ostopalvelut.

Hakuaika:  1.8. – 31.8. 2020

Hakuohjeet: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet

 

 

Asiasanat

apurahat, kulttuuri, kotiseutu,