Materiaalipankki aktiivisten ja demokraattisten kansalaisten kouluttajille

Vapaan sivistystyön tai järjestön kouluttaja, miten edistät omissa koulutuksissasi aktiivisen ja demokraattisen kansalaisen tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä?

Poimi vinkit koulutusten suunnitteluun juuri valmistuneesta materiaalipankista!

Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus (ADEKA) -hankkeessa (2018-2020) tuotettiin ja kerättiin materiaaleja, jotka tukevat aktiivisen ja demokraattisen kansalaisen tietojen, taitojen ja asenteiden kouluttamista.

Hankkeessa 13 vapaan sivistystyön oppilaitosta kehitti kansalaiskasvatuksellisten teemojen kouluttamista sisällöllisesti ja pedagogisesti.

Materiaalipankista löydät hankkeessa tuotettuja materiaaleja sekä kootusti muiden tuottamia avoimia verkkosivuja ja materiaalia, joita voi hyödyntää koulutusten suunnittelussa ja koulutusmateriaalin koostamisessa.

Tutustu materiaalipankkiin