Tohellusta ja kohellusta kentällä? Honkalampi säätiön Perpe-keskus tarjoaa tukea lasten ja nuorten harraste- ja vapaa-ajan ryhmien ohjaajille

Honkalampi säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus (Perpe) aloittaa kesän 2020 aikana toiminnan, jonka tavoitteena on selvittää aluksi mitä tarpeita vapaa-ajan kerhojen, leirien ja harrasteryhmien ohjaajilla on erityislasten sekä –nuorten tukemiseen Pohjois-Karjalan alueella. Toiminnasta vastaa kesäkuun alussa työskentelyn aloittanut erityisohjaaja Paula Muranen.

Toiminnan edetessä ja kesän aikana sähköisesti tehtävän kartoituksen pohjalta lasten ja nuorten ohjaajille tarjotaan mahdollisuutta pysähtyä aiheen äärelle sekä ideoida yhdessä hyviä toimintatapoja.

Yhteistyötä halutaan tehdä laajasti erilaisten lapsille ja nuorille harraste- ja vapaa-ajan toimintoja tarjoavien yhdistysten, seurojen sekä järjestöjen kanssa. Toimintaa järjestetään matalalla kynnyksellä, nousipa tarve sitten urheilukerhosta tai partioleiriltä.

Ilmianna tarpeesi vastaamalla kyselyyn  https://bit.ly/2AMrENj tai ota yhteyttä!

Erityisohjaaja
Paula Muranen
puh. 050 – 388 6604
paula.muranen@hl-s.fi

Asiasanat

harrastaminen, vapaa-ajan toiminnat, hyvinvointi, kerho-ohjaaja, valmentaja, erilaisuus, erityislapset, lapset ja nuoret, liikuntaryhmät, ennaltaehkäisevä toiminta, ennaltavahvistava, sosiaaliala, lapset,