STEAn vuoden 2021 jatkoavustukset haettavana 10.8. – 30.9.2020

STEA-avustukset 2021 – hakuilmoitus (jatkoavustusten haku)

Vuodelle 2021 myönnettävien jatkoavustusten hakuaika alkaa 10.8.2020 ja päättyy 30.9.2020 klo 16:15.

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet:
  • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.
Vuonna 2021 STEA- avustuksissa painotetaan erityisesti
  • järjestöjen yhteistyön vahvistamista julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmia kohdanneiden auttamiseksi huomioitaisiin mahdollisimman hyvin uusissa rakenteissa.

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina, kohdennettuina toiminta-avustuksina, hankeavustuksina ja investointiavustuksina. Avustuksen käyttöaika on avustuksen myöntämisvuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi.

Lue lisää STEAn verkkosivuilta