AVI tiedote: Peruspalvelujen arviointi tuo esiin 172 kehittämiskohdetta

Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, liikunta, kirjastot, nuorisotoimi, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan AVIn vuotta 2019 koskeva peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi valittujen arviointikohteiden avulla.

Kymmenittäin suosituksia ja parannusehdotuksia yhdenvertaisuuteen

Peruspalveluiden arviointi tuo esiin 172 johtopäätöstä ja toimenpide-ehdotusta kuntien peruspalveluiden parantamiseksi tutkituissa arviointikohteissa. Aluehallintovirastojen ja neljän ministeriön asiantuntijat ovat listanneet raportissa 89 johtopäätöstä peruspalveluiden tilasta Suomessa. Raportin löydöksistä on laadittu 83 toimenpide-ehdotusta.

Arvioinnin kohteet ovat seuraavat:

  • Viittomakieliset ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen tai yksityisesti sijoitettujen lasten opetus
  • Kulttuuripalvelut – kunnan kulttuuripalvelujen saatavuus ja resurssit
  • Kirjastotilat – kirjastolain edellyttämät tilojen käytettävyys, saatavuus ja tarkoituksenmukaisuus
  • Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus – kunnan perusliikuntapaikkojen sijainti, määrä ja esteettömyys
  • Kuntien nuorille suunnattujen palvelujen riittävyys
  • Eläinlääkäripalvelujen saatavuus
  • Eläinlääkäripalvelujen saatavuus – päivystys
  • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta – saatavuus
  • Pelastustoiminnan nopean avun saanti

AVIn tiedote

Arviointisivusto ja raportti verkkojulkaisuna löytyvät Patio.fi-sivustolta