ESR-rahoitusta Pohjois-Karjalaan ylimääräisessä haussa

ESR-rahoitusta Pohjois-Karjalaan osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä tukeviin digitaalisuutta hyödyntäviin hankkeisiin.

Useat Pohjois-Karjalaiset järjestöt ovat saaneet rahoitusta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kohdennetussa haussa koronaepidemian vaikutusten torjuntaan. Haku oli kohdennettu erityisesti mikro- ja pk-yritysten toimintakyvyn turvaamiseen sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta tukeviin toimenpiteisiin. Hankkeiden toteutusaika voi olla 3 – 8 kuukautta.

Osallisuuden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tuen teemassa painotettiin mm. etä- ja digitaalisten menetelmien hyödyntämistä yhteisöllisyyden tukemisessa sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttamista digitaalisuutta hyödyntäen.

Pohjois-Karjalassa avustusta saaneet hankkeet:

  • Näre ry. Työkykyä tulevaan
  • Pohjois-Karjalan Martat ry. Lapsiperheiden kotitalous – ja arjenhallintataitojen vahvistaminen – Kotona
  • Pyhäselän 4H-yhdistys ry. Etänä
  • Joensuun Nuorisoverstas ry. Verkkoverstas
  • Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry. VALO -Yksin- ja pienyrittäjien jaksamisen edistäminen koronakriisin yli
  • Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry. Kriisitukea etäyhteyksillä
  • Keski-Karjalan Jetina ry. Keski-Karjalan yhdistysten toiminnan tukeminen muuttuvassa maailmassa
  • Pohjois-Karjalan Liikunta ry. Urheiluseurojen erityisapu (URHEA)

Lisäksi rahoitusta saivat kehitysyhtiöt, oppilaitokset sekä moni yhdistystoimija, jonka toimialueeseen kuuluu myös Pohjois-Karjalan kuntia.

Ylimääräisiä koronavirustilanteeseen liittyviä STEA -avustuksia ei myönnetty Pohjois-Karjalaan

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote koronavirustilanteeseen liittyvistä ylimääräisistä STEA-avustuksista vuodelle 2020 on julkaistu ministeriön verkkosivuilla.

Ylimääräistä avustusta myönnettiin 106 järjestölle 109 avustuskohteeseen yhteensä viisi miljoonaa euroa. Avustuksia myönnettiin kahteen hankekokonaisuuteen: Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentaminen ja volyymin kasvattaminen sekä haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden ja perheiden arjen auttaminen ja psykososiaalinen tuki.

Kummastakaan hankekokonaisuudesta ei saatu rahoitusta Pohjois-Karjalaan.  Avustusta myönnettiin erityisesti paikkakunnille, joissa koronavirustartuntojen määrä on ollut muuta maata yleisempää.