THL:n osallisuuden edistäminen-sivusto kokoaa tietoa osallisuuden ulottuvuuksista ja menetelmistä

Osallisuuden edistäminen -sivusto

THL:n osallisuuden edistäminen -sivustolle on koottu kattavasti tietoa seuraavista teemoista:

  • Heikoimmassa asemassa olevien osallisuus
  • Työelämäosallisuus
  • Asukas- ja asiakasosallisuus
  • Osallisuuden seuranta
  • Osallisuustyön johtaminen ja osallisuusohjelman teko

Tutustu sivustoon


Julkaisuja ja kartoituksia

Eriarvoisuutta kaventamassa: tunnista kehittämistarve alueellasi ja hyödynnä valmiit välineet (2020)
Julkaisuun on koottu reilun viiden vuoden kokemuksista jalostuneita näkemyksiä siitä, miltä huono-osaisuus näyttäytyy maakunnissa ja miltä se tuntuu köyhien arjessa. Julkaisussa tulee esille maakuntien ja kuntien tilannetta kuvaavat tilastolliset indikaattorit.
Julkaisu verkossa

THL:n kartoitus: Osallisuuden edistäminen kuntien osallisuusohjelmissa
Sivulla luodaan katsaus kunnissa tehtävään osallisuustyöhön, joka on kirjattu erillisiin osallisuusohjelmiin ja -suunnitelmiin. Kartoitus pohjautuu vuoden 2019 tietoihin.
Kartoitus verkossa