Sininauhaliiton tuoreet oppaat päihderiippuvuudesta toipumiseen ja läheisten tueksi sekä kodin kuvakansio-materiaali kotoutumistyötä tekevien tueksi

Tuoreet oppaat päihderiippuvuudesta toipumiseen ja läheisten tueksi

Naiserityistä päihdetyötä, päihteitä haitallisesti käyttävien lasten vanhempien tukemista ja perheklubitoimintaa käsittelevät kirjat pohjautuvat kaikki käytännön toimintaan, jota järjestö on kehittänyt ja levittänyt eri paikkakunnille.

  • Minä kasvan. Naisen kasvu ja riippuvuuksista toipuminen on tehty päihdehaitoista kuntoutuvien naisten tueksi.
  • Minä kasvan – naisen kasvu ja riippuvuuksista toipuminen. Ohjaajan opas päihdehaitoista ja muista riippuvuuksista kuntoutuville naisille järjestettävien ryhmien ohjaajille.
  • Perheklubi. Vertaistukea päihteettömään elämäntapaan  on tarkoitettu Perheklubien koulutetuille tukiohjaajille, omasta tai läheistensä päihteidenkäytöstä tai ongelmapelaamisesta huolissaan oleville perheenjäsenille sekä Perheklubin jäsenille.
  • Vanhemmuudenkaari. Opas päihteitä käyttävien lasten vanhempien tukiryhmän ohjaajille on suunnattu ammattilaisille ja vertaisvanhemmille Vanhemmuudenkaari-vertaisryhmän perustamiseen.

Tutustu oppaisiin Sininauhaliiton sivuilla


Kodin kuvakansio kotoutumistyön tueksi

Sininauhasäätiössä tuotettu kodin kuvakansio sisältää kuvia, joita kotoutumistyötä tekevät voivat käyttää asumisasioihin perehdyttämisen tukena erityisesti silloin kun ollaan tekemisissä luku- ja kirjoitustaidottomien kanssa. Materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Materiaali sisältää:
  1. Asumisohjaukseen tarkoitetun Kodin kuvakansion, eli kokoelman piirroskuvia asumisen eri teemoista.
  2. Kodin kuvakansion ohjaajan ohjeet.

Tutustu aineistoihin Sininauhaliiton sivuilla

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, päihteettömyys, päihteet, monikulttuurisuus, maahanmuuttajat,